Aktualności


05.11.2013
Dożywocie z poczuciem winy. Uważaj na pieszych - kampania społeczna Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego
Jedną trzecią wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. W 2012 r. w ponad 10 tysiącach wypadków, zginęło 1152 osób a 9548 zostało rannych. Najwięcej pieszych zginęło w listopadzie i właśnie ten miesiąc jest najtragiczniejszym w roku pod względem liczby wypadków z udziałem pieszych. ... więcej »
15.10.2013
Problemy krajowego sektora paliw z perspektywy zbiornika OLPP
Prezentacja Jarosława Ciszewskiego, Głównego Specjalisty ds. Jakości Produktów OLPP ze spotkania w dniu 10 października 2013. ... więcej »
14.10.2013
Tankowanie autogazu
W dniu 19 września 2013 weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 sierpnia 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych. ... więcej »
01.10.2013
LOTOS wśród najlepszych rafinerii
Rafineria Grupy LOTOS została uznana za najbardziej efektywną energetycznie rafinerię w Europie Środkowej i Południowej w 2012 roku. Znalazła się też wśród najefektywniejszych rafinerii na świecie – wynika z rankingu firmy Solomon Associates – najważniejszego, światowego benchmarkingu rafinerii, w którym porównuje się setki rafinerii na całym świecie, prestiżowo traktowany zarówno przez sektor rafineryjny, jak i środowisko z nim związane. ... więcej »
30.08.2013
Ustawa o usługach płatniczych
W dniu 30 sierpnia Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych w wersji przewidującej obniżkę IF do poziomu 0,5% począwszy od dnia 1 lipca 2014. Senat ma rozpatrzyć ustawę w dniu 18 września br. Przyjęcie ustawy stanowi uwieńczenie wieloletnich starań handlowców – w tym sektora paliwowego – o obniżkę najwyższych w UE opłat.
29.08.2013
Ustawa o podatku od towarów
29 sierpnia Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. ... więcej »
02.04.2013
Piąty numer newslettera Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Przygotowany został kolejny - piąty - numer newslettera FROB. ... więcej »
21.03.2013
Konferencja POPiHN "Przemysł i Handel Naftowy w Roku 2012"
W dniu 21 marca 2013 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbyła się konferencja "Przemysł i Handel Naftowy w roku 2012", podczas której podsumowano krajowy rynek naftowy w 2012 r. ... więcej »
15.02.2013
Czwarty numer newslettera Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Został przygotowany kolejny - czwarty numer newslettera FROB. ... więcej »