Aktualności


18.11.2014
List ostrzegawczy
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego z zadowoleniem odnotowuje opublikowanie przez Ministra Finansów listu ostrzegawczego, skierowanego do przedsiębiorców, zajmujących się obrotem paliwami. List zawiera ważne informacje, na które powinno zwrócić również kierownictwo instytucji i przedsiębiorstw, dokonujących zakupów paliwa dla swoich flot pojazdów. ... więcej »
14.10.2014
Zmiany w ustawie "Prawo zamówień publicznych"
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zwróciła się do p.o. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych pani Izabeli Jakubowskiej o podjęcie działań, na rzecz przyjęcia zmian w ustawie „Prawo zamówień publicznych", ograniczających znaczenie kryterium ceny przy przetargach dotyczących tzw. „towarów wrażliwych” – w tym paliw. ... więcej »
03.10.2014
Nowoczesne biopaliwa w Unii Europejskiej
Prezentacja prof. dr. hab. Andrzeja Kulczyckiego ... więcej »
13.06.2014
Apel POPiHN do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
POPiHN wystosował apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy ze względu na nieproporcjonalnie surowe kary za niedopełnienie obowiązków właściwego informowania ocenie towaru. Treść listu do Prezydenta RP: ... więcej »
10.06.2014
POPiHN negatywnie ocenia zmiany prawa w zakresie biopaliw i jakości paliw ciekłych
Po wielu latach opóźnienia dobiega końca proces wdrażania do polskiego prawa dyrektyw pakietu energetyczno-klimatycznego z roku 2009 (2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii i 2009/30/WE o jakości paliw). Implementacja w Polsce starych unijnych rozwiązań odbywa się ponad półtora roku po tym, jak Komisja Europejska zapowiedziała stopniowe odejście od biopaliw pierwszej generacji. ... więcej »
26.05.2014
POPiHN postuluje jawność bazy danych Inspekcji Handlowej
Przy okazji trwających obecnie w Sejmie prac nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zgłosiła postulat dopuszczenia do publicznej wiadomości listy stacji paliw ii baz paliw, które podlegają kontroli Inspekcji Handlowej. ... więcej »
21.05.2014
Lotos wśród najbardziej ekologicznych rafinerii
Wprowadzenie do rafinerii w Gdańsku gazu ziemnego jako podstawowego paliwa energetycznego oraz inne inwestycje zmniejszające energochłonność sprawiły, że wskaźniki emisji CO2 spadły do poziomu najlepszych europejskich rafinerii - informuje Grupa Lotos. ... więcej »
20.05.2014
Senat będzie rozmawiał o zapasach ropy naftowej
W dniu 21 maja rozpocznie się 54. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, podczas którego senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. ... więcej »
29.04.2014
LOTOS zyskuje na norweskich złożach
LOTOS, w trudnych warunkach makroekonomicznych I kwartału br., wypracował blisko 7,2 mld zł przychodów ze sprzedaży i 17 mln zł zysku operacyjnego. ... więcej »
25.04.2014
Sejm znowelizował ustawę o zapasach paliw
Zapasy ropy i paliw, w tym gazu LPG mają odpowiadać 90-dniowemu średniemu dziennemu ich przywozowi - wynika z nowelizacji ustawy o zapasach paliw, którą w czwartek jednogłośnie przyjął Sejm. ... więcej »
23.04.2014
Niższe ceny paliw, ale płytszy rynek
Rynek paliw płynnych w Polsce w roku 2013 skurczył się o kolejne 4% w stosunku do 2012. Głównym powodem takiego trendu, trwającego już drugi rok z rzędu, był spadek popytu na olej napędowy. Gospodarka polska nie odnotowała spadku, który mógłby przełożyć się na spadek sprzedaży paliwa do silników Diesla – kluczowego dla gospodarki paliwa transportowego. Ceny paliw również nie powinny były wpłynąć na obniżenie konsumpcji, gdyż średnio w roku osiągnęły poziom niższy niż w roku 2012. Wolumen konsumpcji paliw w roku 2013 był o prawie 1 mln m3 niższy niż w roku 2012. ... więcej »
21.03.2014
Przemysł i handel naftowy w roku 2013
Przedstawienie wyników i głównych problemów sektora naftowego w roku 2013 ... więcej »
24.02.2014
Dożywocie z poczuciem winy. Uważaj na pieszych. Kampania społeczna PBD
Jedną trzecią wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. W 2012 r. w ponad 10 tysiącach wypadków, zginęło 1152 osób a 9548 zostało rannych. Najwięcej pieszych zginęło w listopadzie i właśnie ten miesiąc jest najtragiczniejszym w roku pod względem liczby wypadków z udziałem pieszych. Pod względem bezpieczeństwa pieszych Polska wyraźnie odstaje od innych państw europejskich. ... więcej »
27.01.2014
Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej przyjęta przez Radę Ministrów
Zmiana sposobu obliczania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz przejęcie przez Agencję Rezerw Materiałowych części obowiązku ich utrzymywania to główne propozycje nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Rada Ministrów przyjęła dokument 14 stycznia 2014 r. ... więcej »
27.01.2014
Podkomisja ds. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Na posiedzeniu 22 stycznia 2014 Komisja Gospodarki Sejmu RP powołała Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk 2051). POPiHN wyraża nadzieję, że w toku prac nad projektem Podkomisja pochyli się nad formułowanymi od wielu miesięcy postulatami branży paliwowej.