Aktualności


17.10.2016
Kampania edukacyjna - bezpieczna eksploatacja butli LPG
Urząd Dozoru Technicznego wraz z partnerami społecznymi: Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polską Organizacją Gazu Płynnego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych - realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest budowanie wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli LPG, w szczególności właściwego sposobu przyłączenia butli LPG oraz metod sprawdzania szczelności przyłączenia. Tylko prawidłowe i bezpieczne użytkowanie butli LPG może ograniczyć liczbę wypadków. Statystyki i raporty z niebezpiecznych zdarzeń z udziałem butli LPG pokazują, że jest tych zdarzeń bardzo dużo, że mają miejsce niemal codziennie. W wyniku tych zdarzeń ludzie doznają uszczerbku na zdrowiu, a nawet tracą życie. Do tego dochodzą straty majątkowe, które niejednokrotnie pochłaniają dorobek życia. Problem jest poważny i dlatego konieczne jest podjęcie szerszych działań prewencyjnych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników butli LPG. ... więcej »
27.09.2016
Działania kontrolne kluczem do sukcesu pakietu paliwowego
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zebrała pierwsze szacunkowe informacje statystyczne po okresie wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje związane z tzw. pakietem paliwowym weszły w życie 1 sierpnia br. ... więcej »
22.09.2016
Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie wydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i nie zabieranie ich ze sobą w przypadku otrzymania. Kampania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku. ... więcej »
12.08.2016
Apel branzy paliwowej do Ministra Zdrowia
Branża paliwowa apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie jej głosu w pracach nad regulacjami dotyczącymi pozaaptecznej sprzedaży leków ... więcej »
14.06.2016
Petycja POPiHN do Ministra Energii i Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
Petycja w sprawie doprecyzowania przepisów ustawowych, mających na celu likwidację obowiązku podwójnego naliczania opłaty zapasowej od przywozu paliw do Polski podlegających dalszemu przetwarzaniu. ... więcej »
20.04.2016
Zdjęcia z konferencji
Zdjęcia z konferencji "Przemysł i handlel naftowy 2015" ... więcej »
01.04.2016
Konferencja roczna POPiHN 2016
31 marca 2016 r. odbyła się konferencja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Przedstawiono Raport roczny Organizacji za 2015 r. Gość specjalny, John Cooper, Dyrektor Generalny FuelsEurope, w swojej prezentacji omówił najważniejsze wyzwania stojące przed europejskim sektorem rafineryjnym. Podczas debaty z udziałem ekspertów rynku paliwowego i administracji państwowej dyskutowano nad różnymi problemami branży. Materiały z konferencji: ... więcej »
18.03.2016
Stanowisko POPiHN - system EMCS
Stanowisko Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wobec możliwości objęcia systemem EMCS olejów smarowych i bazowych w Unii Europejskiej The Position of Polish Organization of Oil Industry and Trade regarding the proposal on the EMCS application for lubricating oils in the EU ... więcej »
04.03.2016
Dyrektywa ETS oraz IED
Przedstawiciele FuelsEurope, organizacji reprezentującej europejski przemysł rafineryjny, przestrzegają przed rosnącymi kosztami dla branży, wynikającymi z projektu unijnej dyrektywy dotyczącej systemu ETS w latach 2021-2030 oraz dyrektywy IED (Industrial Emissions Directive). ... więcej »
02.03.2016
POPiHN protestuje przeciwko propozycji zniesienia limitów wwozowych dla ciężarówek
Treść pisma POPiHN do Ministra Finansów w sprawie zniesienia ograniczeń przy wwozie paliwa w fabrycznych zbiornikach samochodów ciężarowych, wjeżdżających z Rosji do Polski. ... więcej »
19.02.2016
Pismo POPiHN do Prezesa URE
Treść pisma do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie rozpoczęcia publikacji przez URE koncesji wydawanych dla paliw ciekłych ... więcej »
17.02.2016
Wspólne stanowisko POPiHN i PIPP wobec projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Branża paliwowa ponownie apeluje o uwzględnienie specyfiki branży w projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ... więcej »
12.02.2016
Pismo POPiHN do Ministra Energii oraz do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
Treść pisma w sprawie modyfikacji rejestru producentów i handlowców tworzących zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw ... więcej »
11.02.2016
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - posiedzenie Zespołu Parlamentarnego
Delegacja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Sejmu RP 10 lutego 2016 r. ... więcej »
02.02.2016
Stanowisko POPiHN wobec projektu podatku od sprzedaży detalicznej
Branża paliwowa apeluje do rządu o uwzględnienie specyfiki branży paliwowej w procesie przygotowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ... więcej »
02.02.2016
Apel POPiHN do Ministra Energii, Prezesa URE i Wiceprezes UOKiK
Apel POPiHN do Ministra Energii, Prezesa URE i Wiceprezes UOKiK o przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury paliwowej w Polsce, poprzez przeprowadzenie weryfikacji posiadanych przez organy administracji list infrastruktury paliwowej oraz ich docelowej fizycznej inwentaryzacji. Powinna powstać jednolita baza danych o infrastrukturze paliwowej, publicznie dostępna dla rynku i wykorzystywana przez wszystkie organy administracji do działań kontrolnych. Ponadto powinien zostać wprowadzony obowiązek samorejestracji przez przedsiębiorców sektora paliwowego oraz użytkowników nowej infrastruktury paliwowej oraz zgłaszania faktu trwałego zaprzestania jej funkcjonowania lub trwałej likwidacji tak, aby utworzonej bazie danych zapewnić efektywny mechanizm aktualizacji. ... więcej »
20.01.2016
Pismo POPiHN do Prezesa URE
Treść pisma do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws wprowadzenia nadzoru nad rynkiem usług przeładunku paliw ciekłych ... więcej »