Aktualności


26.09.2017
URE przypomina o comiesięcznym obowiązku sprawozdawczym dot. paliw ciekłych
Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowym obowiązku zgłaszania do Prezesa URE comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. ... więcej »
11.09.2017
Branża paliwowa zaskoczona propozycją MIiB
Stanowisko Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w sprawie wymagania wyposażenia stacji paliw w wydzielone pomieszczenia do karmienia i przewijania niemowląt ... więcej »
28.07.2017
Stanowisko POPiHN - pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci na stacjach paliw
POPiHN wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odnośnie do zapisu o pomieszczeniach do karmienia i przewijania dzieci, zawartego w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ... więcej »
19.07.2017
Łatwiejsze karanie sprawców kradzieży – konsultacje projektu
Ministerstwo Sprawiedliwości chce ułatwić zwalczanie m.in. drobnych kradzieży. Od 28 czerwca trwają konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe ustawy zaproponowanej przez MS ... więcej »
31.03.2017
Konferencja POPiHN
30 marca 2017 roku odbyła się Konferencja „Przemysł i Handel Naftowy 2016”, podczas której zaprezentowano dziesiąte już wydanie Raportu rocznego, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. Goście - przedstawiciele firm członkowskich POPiHN, administracji państwowej, firm doradczych, dziennikarze, wysłuchali także wystąpienia Pana Johna Coopera, Dyrektora Generalnego FuelsEurope oraz debaty ekspertów rynku paliwowego i Ministerstwa Energii na temat: „Przyszłość sektora paliwowego”.” ... więcej »
15.03.2017
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaskakuje branżę
POPiHN skierowała do Podsekretarza Stanu w MIiB p. Tomasza Żuchowskiego pismo, wyrażające zdziwienie brakiem konsultacji z branżą propozycji wprowadzenia przepisu, zobowiązującego właścicieli stacji paliw do wydzielenia specjalnego pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Zapis taki znalazł się w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. POPiHN zwraca uwagę, że wspomniany przepis nie uwzględnia ani specyfiki poszczególnych stacji, ani też kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez ich operatorów. Apeluje o podjęcie dialogu z przedstawicielami branży w celu wypracowania racjonalnego rozwiązania. ... więcej »
10.01.2017
Narodowa Loteria Paragonowa na stacjach paliw
Tankuj, rejestruj paragony i wygrywaj z Narodową Loterią Paragonową Ministerstwa Finansów. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wspiera loterię od stycznia do końca marca br. w ramach promocji loterii w polskiej branży paliwowej. ... więcej »