Aktualności


28.07.2017
Stanowisko POPiHN - pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci na stacjach paliw
POPiHN wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odnośnie do zapisu o pomieszczeniach do karmienia i przewijania dzieci, zawartego w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zobacz pozostałe wpisy