Problemy branży


2015-04-20
Publikacja URE o koncesjonariuszach na rynku paliw ciekłych oraz prośba POPiHN o rozszerzenia informacji
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki uruchomiono dodatkowy wykaz przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG. POPiHN zwróciła się z prośbą do Prezesa URE o dalsze rozszerzanie informacji o koncesjonariuszach sektora paliw ciekłych w Polsce, publikowanych na stronie internetowej URE
Zobacz pozostałe wpisy