Raporty i prezentacje


Ceny paliwa - animacja FuelsEurope

Organizacja FuelsEurope przygotowała animację obrazującą jak zmiany notowań ropy wpływają na ceny paliw.

Animacja dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/fH8MWYjXIlQ