Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – luty br

Olej napędowy

5%
19%
1%
6%
23%
46%

Benzyna 95

3%
19%
2%
3%
31%
42%

Autogaz

16%
19%
4%
16%
45%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża