Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – styczeń br

Olej napędowy

5%
19%
2%
6%
23%
45%

Benzyna 95

8%
19%
1%
3%
32%
37%

Autogaz

20%
19%
4%
16%
41%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża

Cena paliwa w styczniu  2019 r.