Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – marzec br

Olej napędowy

3%
19%
1%
6%
23%
48%

Benzyna 95

5%
19%
1%
3%
32%
40%

Autogaz

17%
19%
4%
17%
43%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża

Cena paliwa w marcu 2019 r.