Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – kwiecień br

Olej napędowy

6%
19%
2%
7%
24%
42%

Benzyna 95

7%
19%
2%
3%
33%
36%

Autogaz

19%
19%
5%
17%
40%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża