Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – styczeń br

Olej napędowy

2%
19%
1%
6%
23%
49%

Benzyna 95

3%
19%
1%
3%
31%
43%

Autogaz

12%
19%
4%
17%
48%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża