O nas

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego została założona 8 grudnia 1995 roku jako organizacja pracodawców specjalizujących się w przemyśle i handlu naftowym. Realizuje działania na rzecz w pełni konkurencyjnego, przyjaznego klientom rynku, a także zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw branży paliw ciekłych oraz olejów smarowych.

POPiHN jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych dotyczących regulacji branży w zakresie podatkowym, środowiskowym, bezpieczeństwa energetycznego. Współpracuje też z administracją państwową w ramach zwalczania przestępczości gospodarczej w segmencie paliw i smarów.

Idąc z duchem czasu, obecnie POPiHN angażuje się w działania związane z europejską transformacją energetyczną, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Członkowie POPiHN to:
AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA),
Aramco Fuels Poland sp. z o.o. BP EUROPA SE, Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL),
MOL Group
, ORLEN S.A., PERN S.A., Shell Polska Sp. z o.o.,
TanQuid Polska Sp. z o.o., TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., UNIMOT S.A., W.A.G. Payments Solutions a.s. SA Oddział w Polsce (EUROWAG).

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność
infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują m.in. w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne, a także szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych.
Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora.

Dzisiaj paliwo oferowane przez polskie stacje paliw spełnia bardzo wymagające normy środowiskowe.
Polskie rafinerie należą do światowej czołówki pod względem zaawansowania technologicznego i kompleksowości przerobu ropy naftowej. Krajowe rurociągi oraz bazy paliw, modernizowane, ale też rozbudowywane, zapewniają niezakłóconą logistykę sektora.

POPiHN przyczynia się do wejścia w życie szeregu zmian, sprzyjających szeroko rozumianej branży paliwowej i odbiorcom produktów naftowych.

POPiHN walczy z szarą strefą na rynku paliw. Zainicjowano w tym obszarze zmiany prawne, które przyczyniły się do znacznego spadku nielegalnego obrotu paliwami oraz wzrostu dochodów zarówno legalnie działających przedsiębiorców, jak Skarbu Państwa.

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej będzie w ciągu najbliższych lat definiowało nową tożsamość sektora transportowego, a tym samym wyznaczało nowe cele dla Organizacji.
Z dnia na dzień nie można zastąpić miliardów litrów oleju napędowego i benzyn, które napędzają miliony pojazdów na polskich drogach. Dziś najważniejszymi paliwami alternatywnymi są LPG i gaz ziemny. Docelowo paliwem przyszłości ma szanse zostać „zielony” wodór – najbardziej niskoemisyjny ze sposobów napędzania pojazdów. Istotną rolę do odegrania w kolejnych dekadach będą miały też bio-metan, paliwa syntetyczne oraz energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.

Świat jutra jest światem zielonym i właśnie ten cel przyświeca członkom POPiHN.

Obecni członkowie POPiHN to: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA), Aramco Fuels Poland Sp. z o.o., BP EUROPA SE, Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ORLEN S.A.,PERN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group, TanQuid Polska Sp. z o.o., TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., UNIMOT S.A., W.A.G. Payments Solutions a.s. SA Oddział w Polsce (EUROWAG).

Zespół Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego:

Prezes – Dyrektor Generalny Leszek Wiwała

Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw Krzysztof Romaniuk

Dyrektor ds. Regulacji Jan Strubiński

Kierownik Biura Dagmara Kotyra

W procesie przetwarzania informacji/posiadanych danych POPiHN stosuje zasady bezpieczeństwa zgodne z metodyką określoną w Normie PN-EN ISO 27001: 2017-System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

RODO:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

STATUT, KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ORAZ KODEKS ETYCZNY

Aktualny skład Rady Dyrektorów:

Bogdan Kucharski – BP EUROPA SE – Przewodniczący Rady Dyrektorów

Krzysztof Strzelecki – AMIC Polska Sp. z o.o.

Rafał Pietrasina – ANWIM S.A.

Jarosław Kobus – Aramco Fuels Poland sp. z o.o.

Aleksander Wasiura – Circle K Polska Sp. z o.o.

Jakub Ruszel – ORLEN S.A.

Marcin Giemza – PERN S.A.

Katarzyna Warzywoda – Shell Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Mazurek – Slovnaft Polska S.A. – MOL Group

Rafał Galli – TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o.

Robert Brzozowski – UNIMOT S.A.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.