O nas

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego została założona 8 grudnia 1995 roku jako organizacja pracodawców specjalizujących się w przemyśle i handlu naftowym. Realizuje działania na rzecz w pełni konkurencyjnego, przyjaznego klientom rynku, a także zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw branży paliw ciekłych oraz olejów smarowych.

POPiHN jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych dotyczących regulacji branży w zakresie podatkowym, środowiskowym, bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz współpracuje z administracją państwową w ramach zwalczania przestępczości gospodarczej w segmencie paliw i smarów. Idąc z duchem czasu, obecnie POPiHN angażuje się w działania związane z europejską transformacją energetyczną, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Członkowie POPiHN to:
AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA),
Aramco Fuels Poland sp. z o.o. BP EUROPA SE, Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL),
PERN S.A., PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group,
TanQuid Polska Sp. z o.o., TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., UNIMOT S.A.    

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność
infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Przemysł naftowy ma do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych.
Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora. Przetwarzane na bieżąco dane mogą pomóc w realizacji największego i najpoważniejszego wyzwania,
które stoi obecnie przed branżą paliwową – jak w optymalny sposób wdrożyć w Polsce koncepcję transportu niskoemisyjnego, by skutecznie chronić środowisko.

Dzisiaj paliwo oferowane przez polskie stacje paliw spełnia bardzo wymagające normy środowiskowe.
Polskie rafinerie należą do światowej czołówki pod względem zaawansowania technologicznego i kompleksowości przerobu ropy naftowej. Krajowe rurociągi oraz bazy paliw, modernizowane, ale też rozbudowywane, zapewniają niezakłóconą logistykę sektora.


Członkowie POPiHN odgrywają ważną rolę w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu. Co istotne, na horyzoncie rysują się „zielone” rafinerie, wytwarzające przyjazne środowisku paliwa i komponenty dla innych sektorów gospodarki.

POPiHN przyczynia się do wejścia w życie szeregu zmian, sprzyjających szeroko rozumianej branży paliwowej
i odbiorcom produktów naftowych.
Można tu wyliczyć likwidację pozwoleń importowych na sprowadzanie paliw płynnych, utrzymanie stacji paliw
jako obiektów funkcjonujących przez cały tydzień, często 24 godziny na dobę i zainicjowanie możliwości samoobsługowego tankowania paliw.

POPiHN pracuje też nad wprowadzeniem wymagań w zakresie ochrony środowiska na stacjach paliw. Wypracowuje szereg rozwiązań prawnych, określających jakość paliw oraz wykorzystanie biokomponentów w stopniu odpowiadającym standardom europejskim.

POPiHN walczy z szarą strefą na rynku paliw. Zainicjowano w tym obszarze zmiany prawne, które przyczyniły się
do znacznego spadku nielegalnego obrotu paliwami oraz wzrostu dochodów zarówno legalnie działających przedsiębiorców, jak Skarbu Państwa. Podmioty sektora dostarczają do budżetu państwa około 20% wpływów podatkowych.

Kiedy świat walczy z pandemią Covid-19, Organizacja współpracuje przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów firm naftowych i stacji paliw.

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej będzie w ciągu najbliższych lat definiowało nową tożsamość sektora transportowego, a tym samym wyznaczało nowe cele dla Organizacji.
Z dnia na dzień nie można zastąpić miliardów litrów oleju napędowego i benzyn, które napędzają miliony pojazdów
na polskich drogach. Dziś najważniejszymi paliwami alternatywnymi są LPG i gaz ziemny. Docelowo paliwem przyszłości ma szanse zostać „zielony” wodór, najbardziej niskoemisyjny ze sposobów napędzania pojazdów.
Istotną rolę do odegrania w kolejnych dekadach będą miały też bio-metan, paliwa syntetyczne oraz energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.

Świat jutra jest światem zielonym i właśnie ten cel przyświeca członkom POPiHN.

Obecni członkowie POPiHN to: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP EUROPA SE, Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., PERN S.A., PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group, TanQuid Polska Sp. z o.o.,
TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., UNIMOT S.A.

Zespół Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego:

Prezes- Dyrektor Generalny Leszek Wiwała

Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw Krzysztof Romaniuk

Kierownik Biura Joanna Lewandowska

Starszy specjalista ds. komunikacji, bezpieczeństwa i środowiska Nadia Rybczyńska

Starszy specjalista Jan Strubiński

W procesie przetwarzania informacji/posiadanych danych POPiHN stosuje zasady bezpieczeństwa zgodne z metodyką określoną w Normie PN-EN ISO 27001: 2017-System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

RODO:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również
o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

STATUT, KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ORAZ KODEKS ETYCZNY

Aktualny skład Rady Dyrektorów:

Krzysztof Starzec – Circle K Polska Sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Dyrektorów

Bogdan Kucharski – BP EUROPA SE – Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów

Krzysztof Strzelecki – AMIC Polska Sp. z o.o.

Rafał Pietrasina – ANWIM S.A.

Rafał Miland – PERN S.A.

Armen Konrad Artwich – PKN ORLEN S.A

Ireneusz Nieznański – Shell Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Mazurek – Slovnaft Polska S.A.

Rafał Galli – TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o.

Robert Brzozowski – UNIMOT S.A.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.