O nas

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego została założona 8 grudnia 1995 roku jako organizacja pracodawców specjalizujących się w przemyśle i handlu naftowym. Realizuje działania na rzecz w pełni konkurencyjnego, przyjaznego klientom rynku, a także zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw branży paliw ciekłych oraz olejów smarowych. POPiHN jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych dotyczących regulacji branży w zakresie podatkowym, środowiskowym, bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz współpracuje z administracją państwową w ramach zwalczania przestępczości gospodarczej w segmencie paliw i smarów. Idąc z duchem czasu, obecnie POPiHN angażuje się w działania związane z europejską transformacją energetyczną, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Członkowie POPiHN to: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP EUROPA SE, Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A., PERN S.A., PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group, TanQuid Polska Sp. z o.o., TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., UNIMOT S.A.

Informacje o rynku

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych. Działania te są filarami transformacji energetycznej. Przemysł naftowy ma do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z powyższym, rynek zmienia się dynamicznie.

Aktualności

Bezpieczeństwo energetyczne hasłem Kongresu Branży Paliwowej 2023

30 marca 2023 r. w warszawskim hotelu Verte odbył się Kongres Branży Paliwowej zorganizowany przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. Podczas wydarzenia zaprezentowano Raport…

czytaj więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POPIHN od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie - biegły rewident - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

czytaj więcej
PREMIERA RAPORTU „ZIELONY TRANSPORT”

Raport Zielony Transport

czytaj więcej
Działania wspierające Ukrainę oraz jej obywateli przez Członków POPiHN

Podejmowane przez Członkow POPiHN działania wspierajace Ukrainę oraz jej obywateliPobierz

czytaj więcej

Raporty i konferencje

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora. Za to doroczne konferencje Organizacji służą omówieniu kondycji rodzimego rynku paliwowego.

Problemy branży

Świat jutra jest światem zielonym– ten cel przyświeca członkom POPiHN.
Wiąże się z tym wiele wyzwań, a przy tym duża odpowiedzialność. Członkowie POPiHN już dziś odgrywają ważną rolę w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu. Wymaga to od branży paliwowej szeregu zmian.

Więcej informacji

Zielony ład

Przed Organizacją stają kolejne wyzwania związane z transformacją obecnego przemysłu paliwowego na niskoemisyjny, zgodny z wymogami „Zielonego Ładu”, dążący do zrównoważonej polityki środowiskowej. Jej cele są możliwe do osiągnięcia przy rozsądnym wykorzystaniu wiedzy oraz kapitału firm tworzących POPiHN.

Koronawirus

POPiHN współpracuje przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów firm naftowych i stacji paliw.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.