O nas

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego ma 25 lat. i podejmuje wyzwania związane z transformacją energetyczną w sektorze paliwowym.
8 grudnia 1995 r. rozpoczęła działalność POPiHN, która reprezentuje największe przedsiębiorstwa sektora paliwowego. Od tego czasu sprzedaż paliw do napędu pojazdów wzrosła dwukrotnie, do poziomu ponad 25 mln ton, a ropa naftowa stała się dominującym źródłem energii w Polsce. W tym roku szacowane zużycie ropopochodnych paliw transportowych wyniesie ok. 250 TWh, czyli blisko o połowę więcej energii, niż całe krajowe zużycie prądu elektrycznego.

Informacje o rynku

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych. Działania te są filarami transformacji energetycznej. Przemysł naftowy ma do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z powyższym, rynek zmienia się dynamicznie.

Aktualności

SYSTEM OZNACZANIA PALIW DO POJAZDÓW DROGOWYCH

Ulotka oznaczania paliw dla klientówPobierz

czytaj więcej
Wyciąg z Raportu rocznego – Raport POPiHN „Przemysł i handel naftowy 2020”- opublikowano w zakładce *Raporty i konferencje*

Notatka do Raportu rocznego za 2020

czytaj więcej
Pisma POPiHN

Stanowisko POPiHN w sprawie wymagania wyposażenia stacji paliw w wydzielone pomieszczenia do karmienia i przewijania niemowląt (17.09.2017)Pobierz Pismo POPiHN do Premier Szydło w sprawie podniesienia…

czytaj więcej
Informacja Ministerstwa Finansów ws. przekazywania comiesięcznej sprawozdawczości dot. paliw ciekłych od stycznia 2020 r.

Informacja Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 62d pkt 1 i 4 ustawy z dnia z 31 lipca 2019 r.o zmianie…

czytaj więcej

Raporty i konferencje

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora. Za to doroczne konferencje Organizacji służą omówieniu kondycji rodzimego rynku paliwowego.

Problemy branży

Świat jutra jest światem zielonym– ten cel przyświeca członkom POPiHN.
Wiąże się z tym wiele wyzwań, a przy tym duża odpowiedzialność. Członkowie POPiHN już dziś odgrywają ważną rolę w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu. Wymaga to od branży paliwowej szeregu zmian.

Więcej informacji

Zielony ład

Przed Organizacją stają kolejne wyzwania związane z transformacją obecnego przemysłu paliwowego na niskoemisyjny, zgodny z nowymi wymogami „Zielonego Ładu”, dążący do zrównoważonej polityki środowiskowej. Jej cele są możliwe do osiągnięcia przy rozsądnym wykorzystaniu wiedzy oraz kapitału firm tworzących POPiHN.

Koronawirus

Kiedy świat walczy z pandemią Covid-19, POPiHN współpracuje przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów firm naftowych i stacji paliw.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.