Zielony ład

Unia Europejska przyjęła ambitny cel, jakim jest objęcie pozycji światowego lidera w zakresie przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym. Unijna branża rafineryjna pragnie przyczynić się do osiągnięcia powyższego celu poprzez dalsze ograniczanie emisji CO2, zaopatrując gospodarkę oraz obywateli w niskoemisyjne paliwa i inne potrzebne produkty.

Rozwój zróżnicowanych źródeł energii i nośników energetycznych zapewni elastyczność i dynamikę gospodarczą, pozwalając rynkowi na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego sektora i zastosowania. Paliwa płynne dzięki swym unikatowym właściwościom nadal będą stosowane w wielu obszarach transportu. Dlatego też unijna branża rafineryjna ma do odegrania ważną i stałą rolę w dokonywaniu wyborów energetycznych na przyszłość poprzez dostarczanie niskoemisyjnych paliw płynnych, które pełnią funkcję uzupełniającą dla nośników energii w postaci niskoemisyjnych elektronów (energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), gazu i wodoru.

Technologia oraz współpraca między branżami będzie sprzyjać produkcji niskoemisyjnych paliw płynnych. Wkład europejskiej branży rafineryjnej może zostać wzmocniony poprzez unijną strategię oraz ramy polityki, które umożliwiłyby jej transformację, pozwalając rafineriom na utrzymanie opłacalności gospodarczej w obliczu spadającego zapotrzebowania krajowego i coraz bardziej agresywnej konkurencji na arenie międzynarodowej.

Źródło: FUELSEUROPE

Prezentacja Wizja 2050

Polityka Insight – Jak neutralność klimatyczna zmieni sektor naftowy w Polsce

Raport POPiHN oraz Partnerów o zazielenieniu transportu

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.