Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku. Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. ...>

circle

Problemy branży

08.12.2016
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu.Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu - bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
więcej >
08.10.2015
Ministerstwo Finansów ostrzega. Ministerstwo Finansów informuje rolników: negatywne konsekwencje zakupu paliwa od oszusta
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >
circle

Aktualności

10.01.2017
Narodowa Loteria Paragonowa na stacjach paliw. Tankuj, rejestruj paragony i wygrywaj z Narodową Loterią Paragonową Ministerstwa Finansów. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wspiera loterię od stycznia do końca marca br. w ramach promocji loterii w polskiej branży paliwowej.
więcej >
17.10.2016
Kampania edukacyjna - bezpieczna eksploatacja butli LPG. Urząd Dozoru Technicznego wraz z partnerami społecznymi: Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polską Organizacją Gazu Płynnego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych - realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest budowanie wiedzy na temat bezpiecznej eksploatacji butli LPG, w szczególności właściwego sposobu przyłączenia butli LPG oraz metod sprawdzania szczelności przyłączenia. Tylko prawidłowe i bezpieczne użytkowanie butli LPG może ograniczyć liczbę wypadków. Statystyki i raporty z niebezpiecznych zdarzeń z udziałem butli LPG pokazują, że jest tych zdarzeń bardzo dużo, że mają miejsce niemal codziennie. W wyniku tych zdarzeń ludzie doznają uszczerbku na zdrowiu, a nawet tracą życie. Do tego dochodzą straty majątkowe, które niejednokrotnie pochłaniają dorobek życia. Problem jest poważny i dlatego konieczne jest podjęcie szerszych działań prewencyjnych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników butli LPG.
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >