Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku. Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. ...>

circle

Problemy branży

08.12.2016
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu.Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu - bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
więcej >
08.10.2015
Ministerstwo Finansów ostrzega. Ministerstwo Finansów informuje rolników: negatywne konsekwencje zakupu paliwa od oszusta
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >
circle

Aktualności

31.03.2017
Konferencja POPiHN . 30 marca 2017 roku odbyła się Konferencja „Przemysł i Handel Naftowy 2016”, podczas której zaprezentowano dziesiąte już wydanie Raportu rocznego, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. Goście - przedstawiciele firm członkowskich POPiHN, administracji państwowej, firm doradczych, dziennikarze, wysłuchali także wystąpienia Pana Johna Coopera, Dyrektora Generalnego FuelsEurope oraz debaty ekspertów rynku paliwowego i Ministerstwa Energii na temat: „Przyszłość sektora paliwowego”.”
więcej >
15.03.2017
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaskakuje branżę. POPiHN skierowała do Podsekretarza Stanu w MIiB p. Tomasza Żuchowskiego pismo, wyrażające zdziwienie brakiem konsultacji z branżą propozycji wprowadzenia przepisu, zobowiązującego właścicieli stacji paliw do wydzielenia specjalnego pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Zapis taki znalazł się w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. POPiHN zwraca uwagę, że wspomniany przepis nie uwzględnia ani specyfiki poszczególnych stacji, ani też kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez ich operatorów. Apeluje o podjęcie dialogu z przedstawicielami branży w celu wypracowania racjonalnego rozwiązania.
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >