Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku. Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. ...>

circle

Problemy branży

08.12.2016
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu.Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu - bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
więcej >
08.10.2015
Ministerstwo Finansów ostrzega. Ministerstwo Finansów informuje rolników: negatywne konsekwencje zakupu paliwa od oszusta
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >
circle

Aktualności

28.07.2017
Stanowisko POPiHN - pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci na stacjach paliw. POPiHN wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odnośnie do zapisu o pomieszczeniach do karmienia i przewijania dzieci, zawartego w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
więcej >
19.07.2017
Łatwiejsze karanie sprawców kradzieży – konsultacje projektu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ułatwić zwalczanie m.in. drobnych kradzieży. Od 28 czerwca trwają konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe ustawy zaproponowanej przez MS
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >