Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku. Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. ...>

circle

Problemy branży

12.06.2018
"Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych"."Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych" - raport przygotowany przez Global Compact Network Poland oraz Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego przy współpracy z PwC.
więcej >
08.12.2016
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu.Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu - bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >
circle

Aktualności

02.07.2020
Zmiany w składzie Rady Dyrektorów POPiHN. 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego dokonało zmian w składzie Rady Dyrektorów
więcej >
03.04.2020
Raport roczny 2019. Raport roczny POPiHN 2019 opublikowany jest w zakładce RAPORTY
więcej >
zobacz wszystkie wpisy >